Gezondheid //
Vandaag is het…Nationale Plasdag (wat een feest voor de 500.000 incontinenten!)
eten en drinken //
Aardappelen worden ten onrechte als dikmakend bestempeld