Toename echtscheidingen onder 50-plussers

scheidingsprof

In Nederland eindigt ongeveer één derde van de huwelijken in een scheiding. Dit aantal ligt al sinds de eeuwwisseling ongeveer gelijk, maar wat in de afgelopen jaren wel veranderde, is dat steeds meer getrouwde 50-plussers uit elkaar gaan.

50-plussers denken vaker ‘is dit alles?’

Deze trend is niet alleen in Nederland te zien, maar ook in andere westerse landen. Het aantal echtscheidingen onder 50-plussers in de afgelopen twee decennia zelfs verdubbeld, dit is gebleken uit een Amerikaans onderzoek. De mensen die aan het onderzoek meewerkten, gaven aan dat zij vooral vanwege de kinderen bij elkaar waren gebleven. Toen de kinderen het huis uitgingen, hadden zij dan ook geen redenen meer om nog getrouwd te blijven.

De 50-plussers van nu behoren bovendien tot de eerste generatie voor wie het huwelijk ook een manier was voor zelfontplooiing. Tel daarbij op dat mensen steeds ouder worden en langer gezond blijven en het is minder verrassend dat 50-plussers vaker het gevoel hebben van ‘is dit alles?’. Vroeger leefde men eenvoudigweg niet lang genoeg om overvallen te worden door dit soort twijfels op latere leeftijd. De onderstaande tabel laat de toename van het aantal scheidingen zien onder 50-plussers.

scheiden_naar_leeftijdWat ook meetelt, is dat de huidige maatschappelijke opvattingen zijn veranderd. Waar men enkele decennia terug om verschillende redenen (het geloof, financiële afhankelijkheid e.d.) nog verplicht was om bij elkaar te blijven – ‘tot de dood ons scheidt’ – speelt dat nu nauwelijks nog een rol onder 50-plussers.

Scheiden voor veel mensen laagdrempeliger

Bovendien wordt het steeds makkelijker om te gaan scheiden. Het is niet langer nodig om voor beide partners een dure advocaat inschakelen, tegenwoordig kan de hele scheiding online geregeld worden. Dit online scheiden heeft niet alleen als voordeel dat het laagdrempelig is, maar het is ook goedkoper en het gaat sneller dan een ‘ouderwetse’ scheiding. Voor veel mensen is dit aantrekkelijk, zodat zij snel weer verder kunnen met hun leven – iets wat ook bij 50-plussers een grote rol blijkt te spelen.

Gevolgen van scheiden op latere leeftijd

Ondanks dat er meer 50-plussers zijn die een scheiding aanvragen, moet niet vergeten worden dat dit grote gevolgen kan hebben voor één van de of beide partners. Uit onderzoek blijkt zelfs dat scheiden op latere leeftijd extra zwaar is. Het feit dat een (vaak) levenslange relatie verbroken wordt, kan flink wat impact hebben. Van de scheidende 50-plussers zijn het vaak de vrouwen die het moeilijk krijgen. Niet alleen in financieel opzicht, maar vooral ook psychisch. Een echtscheiding op latere leeftijd is de belangrijkste katalysator voor depressies, die zich kenmerken in het gevoel van falen en een laag zelfbeeld. Ook krijgen mensen vaak te maken met eenzaamheid – een probleem dat naar mate men ouder wordt toch al groter kan worden.

Scheiden – nog altijd meer uitzondering dan regel

Scheiden als 50-plusser lijkt dus steeds normaler te worden, maar vergeet niet dat het nog altijd om een minderheid van het aantal getrouwde koppels gaat. Er zijn nog altijd meer mensen (gelukkig) getrouwd dan echtparen die uit elkaar gaan.

Geen reacties // Reageer